۴ مهر، تاریخ قرعه کشی لیگ والیبال ، فصل ۹۸-۹۷

۴ مهر، تاریخ قرعه کشی لیگ والیبال ، فصل ۹۸-۹۷

قرعه کشی لیگ برتر والیبال در فصل ۹۸-۹۷ پسفردا، ۴ مهرماه ۹۷ در محل فدراسیون والیبال انجام خواهد شد.
تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابت ها میبایست تا فردا، تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ با مراجعه به امور مالی فدراسیون و ارائه تسویه حساب و سایر الزامات ثبت نام، طبق آیین نامه لیگ ۹۷ نسبت به اخذ مجوز حضور در جلسه قرعه کشی و ارائه آن به سازمان لیگ اقدام نمایند.
بگفته مسوولین سازمان لیگ والیبال ، در صورت عدم رعایت موارد فوق تا قبل از تاریخ مذکور فدراسیون والیبال، سازمان لیگ راسا نسبت به جایگزینی تیم ها در مراسم قرعه کشی اقدام خواهد کرد.
تیمهای حاضر در رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور در فصل ۹۸-۹۷ عبارتند از ؛
کاله مازندران ، شهرداری ورامین، پیکان تهران، سایپا تهران، عقاب نهاجا، شهرداری گنبد، خاتم اردکان، شهرداری تبریز، شهروند اراک، فولاد سیرجان ایرانیان و دو تیم شهرداری ارومیه و درنا ارومیه…
در رابطه با دو تیم ارومیه ای کماکان بحث بر سر حضور هر دو تیم یا تنها یک تیم در این دوره از رقابت ها وجود دارد…