مسابقه رده بندی میان کاله و پیام منتفی شد

روز گذشته، سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ و در پی نشست مسئولان سازمان لیگ والیبال و شورای تامین استان تهران بازی رده بندی بین کاله مازندران و پیام مشهد منتفی شد.

در پی درخواست و پیشنهاد چند روز قبل باشگاه کاله مازندران و همینطور تیم والیبال پیام خراسان مبینی بر منتفی شدن بازی رده بندی بین دو تیم ، نهایتا سازمان لیگ فدراسیون والیبال با این پیشنهاد موافقت کرد.

با وجود اینکه فدراسیون والیبال اصرار بر انجام دیدار رده بندی بود ولی با بررسی شرایط و بی علاقگی دو تیم سرانجام مقرر شد این بازی انجام نشود و جام سومی بطور مشترک به دو تیم داده شود

همچنین طبق برنامه ریزی سازمان لیگ ، فینال دوم این رقابتها بین سایپا و شهرداری ورامین که قرار بود روز شنبه ۲۵ اسفند برگزار شود به دلیل همزمانی این بازی با مسابقه فوتبال استقلال تهران و نساجی مازندران به مشکل خورده است.
در این رابطه شورای تامین استان تهران در نشست با مسئولان سازمان لیگ والیبال پیشنهاد کرد تا درصورت امکان زمان بازی فینال دوم به روز یکشنبه ۲۶ اسفند موکول شود.
منوچهر پورحسن در پاسخ گفت: در یک صورت با انجام این بازی در روز شنبه موافقت میشود که ساعت بازی به جای ۱۶ به ساعت ۱۵ تغییر کند. ولی سازمان لیگ به هر دو تیم اعلام کرده که در صورت موافقت آنها فقط ساعت بازی در روز شنبه تغییر کند و در غیر این صورت بازی فینال دوم روز یکشنبه ۲۶ اسفند برگزارخواهد شد و در صورت نیاز به بازی سوم ، زمان آن روز دوشنبه مشخص خواهد شد.

همکاران ما